Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted
Teie privaatsuse kaitsmine on meie jaoks oluline NÕMME GRUPP OÜ („Teenusepakkuja”) austab Teie privaatsust.

Teenusepakkuja täidab kohaldatavaid õigusakte ning ei avalda Kasutajate ja teiste isikute andmeid ilma antud isiku loata või muu seadusel põhineva aluseta. Teenusepakkuja töötleb vaid neid isikuandmeid, mis on vajalikud teenuse täielikuks teostamiseks ning kogume teavet, et pakkuda paremat teenust.

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse Teenusepakkuja pakutava Teenuse kasutajate („Kasutaja”) isikuandmete töötlemisel. Privaatsuspoliitika kirjeldab peamisi Teenusepakkuja poolt kasutatavaid isikuandmete töötlust puudutavaid põhimõtteid ja eesmärke. Kasutajateks võivad olla Teenusepakkuja füüsilistest isikutest kasutajad või kasutajaks olevate ettevõtjate esindajad.

2. Töödeldavad isikuandmed ja nende allikad
Isikuandmete all mõeldakse mis tahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Teenusepakkuja saab töödeldavad isikuandmed Kasutajalt seaduslikul teel seoses teenuste kasutamisega. Teenusepakkuja võib Kasutaja ja Kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid kasutada eelkõige Teenuse osutamiseks ning käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud erijuhtudel.

Teenusepakkuja töötleb eelkõige sellist Kasutaja kohta käivat teavet, mida Kasutaja ise teenust kasutades avaldab ning teavet, mida Teenusepakkuja saab teenuse kasutamise käigus, sealhulgas (kuid mitte ainult) järgmisi andmeid:

– Elektroonilised identifitseerimisandmed (nt IP-aadressid, küpsised);
– Kasutaja ja Teenusepakkuja vaheline kirjavahetus;
– Andmed sisu ja reklaamide isikupärastamiseks;
– Andmed sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks ning liikluse analüüsimiseks;
– Statistilised demograafilised andmed (nt Kasutaja vanus, sugu, huvialad).
Teenuse kasutamist kirjeldava infona võib Teenusepakkuja koguda andmeid kasutajaliidese elementide kasutamise ja teenuse kasutamisega seotud tegevuse kohta.

3. Andmete töötlemise eesmärk
Andmete töötlemine põhineb eelkõige Kasutaja poolt Teenusepakkujale antud nõusolekul töödelda Kasutaja poolt avaldatud andmeid. Teenuse kasutamisega isikuandmeid avaldades annab Kasutaja Teenusepakkujale loa töödelda kõiki sisestatud andmeid käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel.

Andmete kogumise ja töötlemise eesmärgiks on peamiselt pakkuda, korras hoida, turvata ja parandada Teenuseid ja arendada uusi. Teenusepakkuja kasutab seda teavet ka selleks, et pakkuda Kasutajale kohandatud sisu – näiteks näidates rohkem asjakohaseid reklaame ja pakkudes spetsiaalselt Kasutajale huvi pakkuvat sisu.

Teenusepakkuja ei salvesta kasutaja poolt sisestatud andmeid vaid töötleb andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks.

4. Profileerimine
Teenusepakkuja võib kasutada veebilehe Kasutajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida nendega seotud trende ja demograafiat, kuid Teenusepakkuja ei koosta Kasutajate kohta individuaalseid profiile.

5. Andmete edastamine kolmandatele osapooltele
Teenusepakkuja ei müü, rendi, vaheta ega anna üldjuhul muul viisil Teenusepakkuja välistele isikutele üle isikuandmeid, liiklusandmeid ega suhtluse sisu ilma Kasutaja nõusolekuta, välja arvatud:

– juhul, kui selleks ollakse kohustatud kohaldatavate seaduste kohaselt või pädevate asutuste korraldusel või juhul, kui tekib vajadus kaitsta Teenusepakkuja õigustatud huve vastavalt kehtivatele seadustele ning privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel.
– Äritegevuse arendamise käigus võib Teenusepakkuja oma äriüksusi müüa või osta. Selliste tehingute korral ja juhul, kui Teenusepakkuja või praktiliselt kogu tema vara läheb kolmanda isiku omandusse, loetakse Teenusepakkuja Kasutajate isikuandmed reeglina ettevõtte üleantavaks varaks. Teenusepakkuja jätab endale õiguse kaasata Kasutajate isikuandmed kolmandale isikule üleantava vara hulka.

6. Andmete kvaliteet

Teenusepakkuja tagab oma võimaluste piires töödeldavate isikuandmete kvaliteedi. Teenusepakkuja võib muuta sisestatud andmeid osas, mis on vajalik teenuse toimimiseks, näiteks asendada sisestatud tähemärgid, kirjavahemärgid või muud sümbolid, mis võivad automatiseeritud programmi eksitada. Sellegipoolest vastutab Kasutaja enda poolt avaldatud andmete õigsuse eest.

7. Andmete turvalisus
Teenusepakkuja on rakendanud vajalikke tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid isikuandmete kaitsmiseks kõrvaliste isikute ning tahtmatu või ebaseadusliku kustutamise, muutmise, avalikustamise, edastamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest Kasutaja enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning selle turvalisusele.

8. Isikuandmete säilitamine
Teenusepakkuja ei säilita Kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid. Füüsiliste isikutega seotud kirjavahetust säilitatakse üldjuhul kuni üks aasta.

9. Küpsised
Veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks salvestab Teenusepakkuja mõnikord Kasutaja seadmesse väikseid andmefaile – nn küpsiseid. Enamik suurtest veebisaitidest teeb seda samuti.

Õiguslik alus küpsiste kasutamiseks on Teenusepakkuja õigustatud huvi tagada veebilehe tehniline funktsionaalsus. Kui küpsiseid kasutatakse Kasutaja valikute meeles pidamiseks või statistilistel eesmärkidel, siis on õiguslikuks aluseks Kasutaja nõusolek.

Küpsised kehtivad tavaliselt lühikesel perioodil (päev, nädal või kuu), mõnedel juhtudel võivad need kehtida kuni aasta.

Mis on küpsised? Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab kasutaja arvutisse või mobiilseadmesse, kui kasutaja külastab teenusepakkuja veebisaiti. See võimaldab veebisaidil jätta meelde kasutaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, kirjasuurus ning muud eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea kasutaja neid iga kord uuesti sisestama, kui saidile tagasi tuleb või lehekülgi sirvib.

Kuidas me küpsiseid kasutame? Teenusepakkuja võib kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid teenuse pakkumiseks ja teenuse kvaliteedi täiustamiseks ning kasutajakogemuste parandamiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid Teenusepakkuja kasutab. Mitmed Teenusepakkuja leheküljed kasutavad küpsiseid: sisu ja reklaamide isikupärastamiseks, sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks ning veebiliikluse analüüsimiseks.
Teenusepakkuja võib ka oma sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüüsipartneritele edastada teavet selle kohta, kuidas Kasutaja veebisaiti kasutab.

Selliste küpsiste rakendamine ei ole otseselt vajalik veebisaidi toimimiseks, kuid see tagab Kasutajale parema sirvimiskogemuse. Kasutaja võib küpsised kas kustutada või blokeerida, kuid sellisel juhul ei pruugi kõik veebisaidi funktsioonid toimida nii, nagu ette nähtud.

Küpsised aitavad Teenusepakkujal Teenuseid pakkuda. Teenusepakkuja Teenuseid kasutades nõustub Kasutaja, et Teenusepakkuja kasutab küpsiseid.

Kuidas küpsiseid kontrollida? Kasutaja võib küpsiseid kontrollida ja/või kustutada vastavalt oma soovile (vt. www.youronlinechoices.com/).

Kasutaja võib kustutada kõik juba Kasutaja arvutis olevad küpsised ning küpsised mis tahes ajal tagasi lükata, muutes oma veebilehitseja seadeid (kui veebilehitseja seda võimaldab) või lõpetades Teenusepakkuja kodulehekülje kasutamise.

Kasutaja peab olema teadlik, et teatud funktsioone saab pakkuda vaid küpsiseid kasutades ja kui Kasutaja otsustab küpsistest loobuda, ei pruugi need funktsioonid Kasutajale kättesaadavad olla.

10. Google Analytics
Teenusepakkuja võib kasutada Google Analytics´it, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid, faile, mis salvestatakse Kasutaja arvutisse, et analüüsida, kuidas Kasutaja Teenust kasutab.

Küpsistega loodud teave Kasutaja poolt Teenuse kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google serverisse USA-s ja salvestatakse seal. Et Teenusepakkuja on aktiveerinud IP-anonümiseerimise, lühendab Google Kasutaja IP-aadressi (Euroopa Liidu või teiste Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide puhul).

Teenusepakkuja soovil hakkab Google teavet kasutama, et analüüsida Kasutaja tegevust ja koostada raporteid Teenuse koduleheküljel toimuva kohta.

Kasutaja saab küpsiste salvestamise Kasutaja arvutisse veebilehitseja sätetega keelata, kuid sel juhul ei saa Kasutaja kodulehekülje kõiki funktsioone täies ulatuses kasutada.

Kasutaja võib igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt.

Selleks peab Kasutaja järgmiselt veebisaidilt vastava veebilehitseja lisa alla laadima ja selle installeerima: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

11. Facebook
Teenusepakkuja koduleheküljel võivad olla integreeritud Facebooki lisandmoodulid (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) „Meeldib” ja „Jaga”. Facebooki lisandmoodulitest ülevaate saamiseks külasta Facebooki kodulehekülge developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kui Kasutaja külastab Teenuse kodulehekülge luuakse Kasutaja veebilehitseja ja Facebooki serveri vahel otsene side, kasutades neid lisandmooduleid, mille kaudu saab Facebook teavet, et Kasutajal on oma IP-aadressilt ligipääs Teenusepakkuja koduleheküljele.

Kui Kasutaja on Facebooki sisse logitud ja vajutab „Meeldib” või „Jaga” nuppe, saab Kasutaja linkida Teenusepakkuja kodulehekülje sisu oma Facebooki profiilile, mille kaudu saab Facebook kajastada Teenuse kasutamist Kasutaja seinal. Teenusepakkuja ei saa mingit teavet ülekantud andmete kohta ega selle kasutamise kohta Facebooki poolt.

Enam teavet leiab, kui tutvuda Facebooki privaatsuspoliitikaga: www.facebook.com/about/privacy/.

Kui Kasutaja ei soovi, et Kasutaja Facebooki kontol kajastuks Teenusepakkuja lehe külastamine, peab Kasutaja logima Facebookist välja.

12. Logid
Server, mis majutab Teenusepakkuja veebilehte, võib salvestada päringuid, mida Kasutaja serverile teeb (veebiaadress, mida Kasutaja avab, Kasjutaja poolt kasutatav brauser ja seade, IP aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

13. Kasutaja õigused ja kuidas oma õigusi teostada
Kontakteerudes Teenusepakkujaga, võib Kasutaja teostada oma õigusi järgnevalt:

– paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;
– paluda enda isikuandmete parandamist;
– paluda enda isikuandmete kustutamist;
– võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks,
– kui see on asjakohane.

Mõnel juhul võib Kasutajal olla õigus nõuda Kasutaja isikuandmete töötlemise piiramist või vaidlustada isikuandmete töötlemine. Kasutaja võib oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

Kui isikuandmed on Kasutaja nõudmisel kustutatud, säilitab Teenusepakkuja ainult sellised koopiad teabest, mis on vajalikud, et kaitsta Teenusepakkuja või kolmandate isikute õigustatud huve, täita valitsuse korraldusi, lahendada õigusvaidlusi, teostada tõrkeotsingut või jõustada mis tahes kokkulepet, mille olete Teenusepakkujaga sõlminud.

Kasutaja võib keelata küpsised oma brauseri seadetes või külastades veebilehti:

– tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en www.youronlinechoices.com/

14. Privaatsuspoliitika muudatused
Teenusepakkuja võib käesolevasse Privaatsuspoliitikasse ja sellega seotud informatsiooni muudatusi teha ilma Kasutajat teavitamata. Võimalike muudatustega kursis olemiseks soovitab Teenusepakkuja Kasutajal regulaarselt Privaatsuspoliitikaga tutvuda.

15. Vastutav andmetöötleja ja kontaktandmed
Kasutaja andmete vastutav töötleja on Teenusepakkuja. Lisateabe saamiseks Privaatsuspoliitika kohta võtke Teenusepakkujaga

Viimati muudetud: 05.10.2023.

BRONEERI AEG JUBA TÄNA